LESBRIEF-VOOR-LEERLINGEN

VRIJHEID VAN RELIGIE - VO

 
Ondersteuning bij de Lesbrief-voor-Leerlingen over Vrijheid van Religie!
Hier vind je allerlei links die bij deze les horen,
zoals plaatjes, informatiebronnen, nieuwsberichten en meer.

Wat is Vrijheid van Religie

  • Wat staat er in de Grondwet
  • Iedereen moet het recht hebben om zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke keuze te maken. Of om van geloof te kunnen veranderen of om niet te geloven. 
  • Volgens het VN-verdrag (BuPo) moet geloof individueel of in gemeenschap kunnen worden beleden en onderwezen, maar mag een staat wettelijke beperkingen aanbrengen op grond van bijvoorbeeld de openbare orde. 
Stellingen
  1. Een ambtenaar mag weigeren om een homostel te trouwen, als dat in strijd is met zijn godsdienst.”
  2. “Een politieagent moet een hoofddoek of tulband kunnen dragen, als dat bij zijn of haar religie hoort.”
  3. “Het Suikerfeest moet een vrije dag worden voor iedereen, net als Kerst en Pasen.”

 

In het nieuws

 

 

Wat zeggen de cijfers?

 

Video

 

Muziek