LESBRIEF-VOOR-LEERLINGEN

VRIJHEID VAN RELIGIE - PO

 
Ondersteuning bij de Lesbrief-voor-Leerlingen over Vrijheid van Religie!
Hier vind je allerlei links die bij deze les horen,
zoals plaatjes, informatiebronnen, nieuwsberichten en meer.

 

 • Maar wat betekent het eigenlijk?

Wat is (vrijheid van) religie? Als iemand dood gaat vragen mensen zich af wat daar de bedoeling van is. Het geloof in een god helpt mensen bij het vinden van een antwoord op die vraag. Mensen die hetzelfde geloven vormen samen een godsdienst.

Godsdienst, geloof en mensenrechten

 • Gewoonten en feesten
  Vanaf de puberteit moeten kinderen ook meedoen met de Ramadan. Ze drinken en eten overdag niet, dus ook niet op school en zijn vaker samen met familie. Dat is speciaal en gezellig, maar soms ook wel moeilijk. 

De Amsterdammers doen nog mee om drie prijzen en dus is het van groot belang voor de club dat spelers niet vermoeid of geblesseerd raken. Een uitdaging op dat gebied start maandag: de Ramadan

Het joodse feest Chanoeka wordt al eeuwenlang gevierd, meestal in december. Joodse mensen vieren tijdens dit feest dat ze de Tempel in Jeruzalem weer terug veroverden op de Grieken. 

 

 

Sta je daar als dominee op kerstavond op de kansel in een werkelijk bomvolle kerk, terwijl die op andere momenten in het jaar niet zelden een stuk leger is. Wat denk je dan? ‘Fijn al die mensen‘ of ‘Kom ook op andere momenten zo trouw naar de kerk‘. 

 • In het nieuws

Steeds minder Nederlanders horen bij een geloof. In 2012 zeiden nog meer dan de helft van de Nederlanders dat ze bij een godsdienst horen. Nu is dat nog 49 procent. De meeste Nederlanders, 1 op de 4, horen bij de katholieke kerk. Ongeveer 15 procent van de mensen is protestants. 5 procent is moslim en 6 procent hoort bij een ander geloof. 

In 2011 was in het nieuws dat er een verbod op het onverdoofd slachten van dieren zou komen. Dit heeft gevolgen voor mensen die leven volgens het Joodse geloof en volgens de Islam. 

Het is niet de eerste keer dat de Partij voor de Dieren een poging doet om ritueel slachten te verbieden. In 2012 mislukte een poging om ritueel slachten te verbieden in de Eerste Kamer omdat het voorstel de vrijheid van godsdienst te veel zou beperken. 

Voor de politieke partij Denk-stemmers van Turkse en Marokkaanse afkomst speelt godsdienstvrijheid een grotere rol bij hun partijkeuze dan voor niet-Denk-stemmers met dezelfde etnische achtergrond. 

De zieke kinderen zitten allemaal op dezelfde basisschool in het midden van het land. Ze leven in een gebied waar veel mensen met een streng christelijk geloof wonen. Vanwege hun geloof laten zij hun kinderen niet inenten tegen ziektes

Waarom Reformatorische ouders niet willen inenten tegen mazelen.

Geert Wilders: ‘Islam valt niet onder godsdienstvrijheid‘ PVV-leider Geert Wilders wil in de wet vastgelegd hebben dat de islam geen godsdienst is maar een volgens hem „totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie.” 

Heftig nieuws uit Nieuw-Zeeland. Daar heeft een man een terroristische aanslag op 2 verschillende moskeeën gepleegd. Daarbij zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt. 

Na de felle discussie over Zwarte Piet staat er opnieuw een feestdag onder druk: een discussie over het Kerstfeest. Een groeiend aantal bedrijven, scholen en instellingen vermijdt krampachtig het woord Kerst om ’andersgelovigen’ niet te kwetsen. 

 • Vroeger

De grote Koning Filips is de hoofdgast. Hij vertelt over zijn wereldrijk en over de opstandige protestanten in de Nederlanden, die hij er met moeite onder weet te houden.

Toen Spanje de baas was over Nederland, moest iedereen hetzelfde geloof hebben: Katholiek. Veel Nederlanders wilden dat niet en ze kwamen in opstand onder leiding van Willem van Oranje

 • Tijdens oorlog

Toen in Duitsland de Nazi’s onder leiding van Adolf Hitler aan de macht kwamen, kregen Joden het steeds moeilijker. De Joden werden vervolgd en naar concentratiekampen gebracht en daar werden miljoenen Joden vermoord. De Joodse Jenny en Mirjam, die de oorlog wél overleefden, vertellen hoe het was om in onderdrukking te leven. In samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

 • In het buitenland

In Frankrijk heerst een strikte scheiding van kerk en staat. Op sommige openbare scholen is het dan ook verboden om een keppel, kruisje of hoofddoek te dragen. 

Anno 2019/2020 zaten naar schatting ruim een miljoen Oeigoeren in concentratiekampen, door China ook wel ‘heropvoedingskampen’ genoemd, waar ze zwaar worden mishandeld en onderworpen aan propaganda. Ook het aantal christenen dat wordt vervolgd, is na invoering van een nieuwe godsdienstwet binnen een jaar verviervoudigd naar een miljoen. President Xi Jinping eiste volledige controle op over kerken en verkleinde de godsdienstvrijheid steeds verder, om het eigen socialistische gedachtegoed aan mensen op te dringen. 

 • Plaatje bij het praatje

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering. In 2017 gaf minder dan de helft (49 procent) van de bevolking van 15 jaar of ouder aan tot een religieuze groep te behoren. Een jaar eerder was dat nog de helft en in 2012 behoorde nog ruim de helft (54 procent) tot een religieuze groepering. 

Stellingen

 • Er zijn in Nederland groepen gelovigen die hun kinderen niet inenten omdat het vanuit hun geloof niet is toegestaan. Dit betekent dat de kans groter wordt dat besmettelijke ziektes scholen binnenkomen.
  Stelling 1: Ongevaccineerde kinderen moet de toegang tot school worden geweigerd.
 • Er komen steeds meer mensen in Nederland die Moslim zijn, zij hebben niks met het Kerstfeest of met Pasen.
  Stelling 2: Het Suikerfeest moet een landelijke feestdag worden
  Stelling 3: Op Openbare Scholen mag er geen Kerstfeest meer gevierd worden maar wel zoiets als een winterfeest.